Avtalskunder
Användarnamn  
Lösenord  
Logga in
  Låt oss göra ett avtal om vår miljö…

Box 38 003, 100 64 STHLM,
Tel: 08 - 709 09 00
:
E-post: info@GreenForce.nu
2024-07-18
Transportbeställning
Transportprodukter
Personaluthyrning
Hemleverans och Installation
Företaget
Utbildning och jobb
Kontakta oss
Företaget

Green Force

I en bransch där många av aktörerna tillhandahåller likartade tjänster är det roligt att kunna erbjuda något eget och lite annorlunda. GREEN FORCE är vårt eget varumärke som vi själva byggt upp från grunden. Vi formar våra egna transporter för att hitta bästa mixen av moderna miljöbilar, kvalitet och utbildad personal.
Ni kan uppnå en nollvision av växthusgaser för era transporter genom att köpa koldioxidneutrala transporter från Green Force.


Marknadens bästa priser

Vi styr själva över inköpen av biogasbilarna som bara kan köras på biogas. Med en mix av ung och erfaren personal som genomgått vårt program för utbildning kan vi hålla låga priser utan att pruta på miljö och kvalitet. Resultatet blir helt enkelt bra transporter till ett bättre pris. Testa oss! Beställ gärna en provtransport och jämför själv.


Profilera ditt företag

Det gäller inte bara att synas, utan att synas på det sätt man vill bli sedd. Då är även detaljerna viktiga. Som att visa att ditt varumärke använder ansvarsfulla transporter på bästa sätt. Vi har lång erfarenhet av moderna Budtransporter, Distributionstransporter, Hemleveranser och Installationer av vitvaror och hemelektronik, Sampling m.m. Kontakta oss för en transportlösning och pris.


Specialtransporter

Vi har byggt upp en kvalitetssäkrad lösning för hemleveranser med installation av vitvaror och hemelektronik. Med våra utbildade installatörer och transporter med biogasbilar får ni en produkt utöver det vanliga. Vi har kunskapen och möjligheterna för en kvalitativ och kostnadseffektiv varudistribution. Kontakta oss för en idédiskussion.Tiden kommer, och vi är med.
GREEN FORCE
Debatt

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar.
- vi lånar den utav våra barn.

Vår planet är under stor press - vi människor har genom vårt sätt att leva börjat störa de grundläggande biologiska processer som är absolut livsviktiga för våra barn och barnbarn. Vi vet detta och ändå gör vi så litet åt det.


Koldioxiden och växthuseffekten
Vi vet t.ex. att olja är en ändlig naturresurs som när vi bränner den i våra bilar skapar det utsläpp som orsakar cancer, försurar våra sjöar och ökar hotet från växthuseffekten. Sedan vi började bränna fossilenergi har vi ökat halten av CO2 från 280 till över 360 ppm. Koldioxiden går ju inte att rena bort i en katalysator - vi måste börja använda alternativa lösningar baserade på förnyelsebar energi.

Den halt av koldioxid som naturen själv inrättat efter många miljoner år har vi spätt på med över 30% på "ett ögonblick" sett ur Jordens tidsperspektiv. Växthuseffekten har redan höjt Jordens medeltemperatur med över 0,5 grader, och stormar, orkaner, tromber och översvämningar ökar. Allt detta vet vi - varför gör vi så litet åt det?

Bilen
En förklaring är att bilen har blivit en oerhört viktig del i vårt moderna samhälle. Många har svårt att tänka sig ett samhälle utan bilar, transporterna är en viktig del av såväl näringsliv som fritid. Green Force kör ju själva bilar. Hela vårt produktsortiment går ju ut på att transportera gods från punkt A till B. Hur går det ihop med vårt miljöengagemang?

Första steget
Jo, givetvis är en direkt minskning av godstransportering bra för miljön och det arbetar vi mycket aktivt med. Dessutom tror vi att man kan komma mycket långt med att nyttja de alternativa lösningar som finns idag - och vara med att skapa morgondagens transportsystem med mindre miljöpåverkan. Dit kommer vi inte utan att göra något konkret. Naturen reagerar inte på uttalande i TV eller fina ord på papper, naturen reagerar på sänkta utsläpp och minskade uttag av naturresurser. Vi kommer inte vidare utan att ta första steget. "Även en tusenmilafärd börjar med ett enda steg" som kineserna så vist uttrycker det.

En del utav lösningen
Vi vet att vi inte kommer någon vart utan er - våra kunder. Ni måste ha viljan att vara med i processen, ni måste känna att ni är viktiga, att era röster räknas. Hos oss gör de det. Vi är en del av lösningen. Green Force är med och skapar det hållbara transportsystemet.

Att vara en del av lösningen - istället för att vara en del av problemet. Vad är det värt? För dig?

Vi arbetar enligt Det Naturliga Stegets(*) systemsyn och vår strategiska kompass har lett oss till att enbart att välja biogasbilar.

Styrelsen
Miljöpolicy

Vår affärside
Vi skall i samarbete med våra kunder bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy
Vi skall bidra till utvecklingen av ett miljöanpassat transportsystem. Det gör vi genom att tillgodose våra kunders behov av transporter samtidigt som vi värnar om miljön. Arbetet med miljöfrågan måste ses ur ett globalt helhetsperspektiv.

Som ramar för vårt arbete använder vi oss av Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor(*) för hållbar utveckling. Vårt miljöarbete inriktar sig på god resurshushållning utifrån ett helhetsperspektiv, där resurshushållning för oss är att hushålla med Jordens resurser, skydda och bevara miljön samt att sträva efter slutna kretslopp.

I erbetet med våra övergripande mål kommer vi att:

- utbilda, träna och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt.
- förebygga och minska konsekvensen av olyckor och incidenter.
- regelbundet följa upp utvecklingen av miljöanpassade fordon och succesivt byta till den bästa tekniken för att minska vår miljöpåverkan.
- uppmuntra till öppenhet och dialog med medarbetare, myndigheter och allmänhet i miljöfrågor.
- se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga invensteringar.

Miljöklass 1
I och med undertecknandet av Agenda 21(*) vid FN:s stora konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 har ett globalt arbete påbörjats. Ett arbete för en hållbar utveckling.
Detta arbete avspeglar sig nu allt starkare i näringslivet. Som transportör har Logistic Group AB unika möjligheter att tillämpa den fordonsteknik som gäller på en långsiktigt hållbar transportmarknad. Att anpassa vår verksamhet till ramarna för en hållbar utveckling är nödvändigt för företagets egen fortlevnad.
Miljöfrågan är en ledarskapsfråga. Logistic Group AB ledning kommer att vara ett gott föredöme för övriga medarbetare i strävan mot en bättre miljö och aktivt uppmuntra förslag som kan minska företagets miljöbelastning.


Våra fordon och miljön
Typ av körning: Dokument, Paket och pallgods.
Årlig körsträcka: ca 5200 mil.
Årlig tomkörning: ca 350 mil.
Andel mil med gods: För distribution är andelen med gods c:a 83 % och för spontana bud är andelen med gods c:a 67 % av årlig körsträcka.

Val av drivmedel:
Vi väljer i först han stationer som levererar biogas direkt i pipeline från reningsverk.

Val av fordon:
Vi väljer fordon som bara kan drivas med biogas/metangas. Inga hybrider.

Val av däck:
Företaget väljer däck genom vid varje inköpstillfälle kontrollera testföretaget Grön Kemi:s regelbundna tester av sommar och vinterdäck. Genom detta förfarande har företaget inga cancerframkallade HA-oljor i slitbanan eller mätbara mängder i däckens sammansättning.

Val av oljor:
Enligt auktoriserade verkstäders miljöförklaring.
Regelbunden kontroll av miljövänligare oljekvalitéer.

Bilvård:
Välja tvätt med miljömärkta produkter.
Tvätta alltid där tvättvattnet kan tas om hand miljöriktigt.

Val av fordon:
Att använda miljödeklaration vid fordonsinköp.
Att följa med i forskning och teknisk utveckling.
Att ständigt ställa krav.


Organisation

Presentation
Debatt
Miljöpolicy